Zhong Xing Hua CPAs

F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Street, Xicheng District
Beijing
100037
China


Tel: +86 10 68364878

Fax: +86 10 68364875

Email: zxhcpa@zxhcpa.com.cn

Web: www.zxhcpa.com.cn/


Primary Contact

Shixin Huang

 13381003317@163.com