Zhong Xing Hua CPAs

F20, Gong Hui Building, Block 6 Kang Tai Jia Yuan, Yushan District
Ma'anshan
243011
China


Tel: +86 555 2229934

Fax: +86 555 2229932

Email: anhuiwanjiang@zxhcpa.com.cn

Web: www.zxhcpa.com.cn/


Primary Contact

Shixin Huang

 13381003317@163.com