Chung Rui Tax Group Heilongjiang

Room F204,
Songbei No.349
Haerbin
150028
China


Tel: 86(451)82300525

Fax: 86(451)82300520

Email: zhaoyan@crtax.com

Web: http://www.crtax.com


Primary Contact

Yuanquan (Richard) He

 heyuanquan@crtax.com