Chung Rui Tax Group Yunan

Floor 3, Building 2, Meteorological Road No.70
Xishan District
Kunming
650100
China


Tel: 86(21)20300360

Fax: 86(21)20300190

Email: peter.chen@crtax.cn

Web: http://www.crtax.com


Primary Contact

Yuanquan (Richard) He

 heyuanquan@crtax.com