Nexia China - Umbrella Secretariat

F15, Sichuan Building East
1 Fuwai Street, Xicheng District
Beijing
100037
China


Tel: +86 10 68364878 Ext 333

Fax: +86 1068364875

Email: nexiachina@nexiachina.cn

Web: 


Primary Contact

Nexia China Secretariat

 nexiachina@nexiachina.cn